Planning Company hecht aan uw privacy

Wij verzamelen principieel alleen gegevens die we daadwerkelijk nodig hebben. Bijvoorbeeld contactgegevens, of uw emailadres voor onze nieuwsbrief. En natuurlijk om uw gebruik van Factview mogelijk te maken. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig. Als u zich bijvoorbeeld uitschrijft voor onze nieuwsbrief, verwijderen we uw informatie ook. Gegevens die u in Factview heeft ingelezen, bewaren we maximaal twee jaar.

Welke gegevens verzamelen wij?
- Wij verzamelen primair contactgegevens: Naam, adres, telefoonnummer, emailadres. Die hebben we nodig voor facturering, en marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld het versturen van onze nieuwsbrief.
- Indien u gebruik maakt van Factview, dan loggen wij ook uw IP-adres. Dat hebben we nodig om u toegang te kunnen verschaffen via onze firewall.
- Daarnaast laadt u bij het gebruik van Factview soms persoonsgegevens in van uw relaties. Wij doen daar niets mee, maar deze informatie staat op onze server zodat u er mee kan werken. Mocht u uw Factview contract niet verlengen, dan bewaren we deze informatie maximaal twee jaar.

Onze website is goed beveiligd met een Secure Socket Layer (SSL).

Wij delen uw informatie niet met derden.

U kunt ons altijd vragen inzage te krijgen in gegevens die wij van u hebben. Tevens heeft u het wettelijke recht ‘vergeten te worden’, dat wil zeggen, ons te verzoeken uw data te verwijderen.

Tevens gebruiken wij ‘cookies’. Maar alleen om toegang te verschaffen tot de functionaliteit van onze website. Niet om u te ‘tracken’, en ook niet met marketingdoeleinden. U kunt ‘cookies’ uitschakelen in de settings van uw browser.