Planning Company werkt met een Financial Intelligence (FI) systeem om de risico’s van Excel te minimaliseren.

In veel bedrijven en organisaties bestaat de financiële informatievoorziening uit de financiële administratie gecombineerd met Microsoft Excel rapportages. Ondanks de trend dat bedrijven over willen stappen naar zogenaamde Business Intelligence (BI) systemen, valt dit in de praktijk vaak tegen. BI systemen zijn duur in aanschaf en onderhoud en vergen extreem veel tijd voordat deze ingericht en productief inzetbaar te zijn. Bovendien merken wij dat de externe omgeving van nagenoeg alle bedrijven en organisaties een zware wissel trekt op hun functioneren en financiële performance. Daardoor groeit de behoefte om te beschikken over uiterst flexibele en snel inzetbare informatievoorziening. Bij BI systemen lopen de kosten van de benodigde flexibele informatieverstrekking al snel in de papieren. Daarom vallen veel bedrijven automatisch terug op Excel om flexibele rapportages te kunnen maken.

Voorkom faalkosten door risicovol 'sturen'

Excel is een uiterst flexibel pakket dat nagenoeg niets kost, maar het valt en staat bij de kennis en expertise van de gebruiker. Daar ligt het grote risico. Excelmodellen zijn nauwelijks overdraagbaar, uiterst lastig te controleren door derden en foutloze Excel modellen komen wij zelden tegen. De faalkosten van Excel zijn hierdoor enorm groot voor de organisatie. Ondanks de aanwezigheid van de nodige IT systemen zien we dat directie en management in zeer veel gevallen uiteindelijk worden geïnformeerd op basis van een Excel model. Dit is zeer risicovol ‘sturen’.

Factview

Ons Financial Intelligence systeem genaamd Factview is een innovatieve digitale online oplossing. Ze past volledig in de hedendaagse ‘data gedreven’ financiële beheersing van organisaties. De inzet van Financial Intelligence zorgt voor snelle, nauwkeurige en meer dimensionale informatie over de actuele en toekomstige financiële situatie van de organisatie.

Resultaat met een paar muiskliks

Factview is ontwikkeld voor het management van bedrijven en organisaties. Het voorziet directie, bestuur en management van onafhankelijke en betrouwbare managementinformatie.

Het systeem biedt een compleet en helder beeld van de financiële performance en prognoses, inclusief analyses op detail en hoofdlijnen en doorrekeningen van alternatieven en toekomstscenario’s.

Met een paar drukken op de knop staan maandrapportages, analyses en prognoses klaar, zoals gerealiseerde resultaten, de uitnutting van budgetten, analyses op kostenplaatsen en projectniveau tot en met financiële forecasts en liquiditeitsprognoses.

Download Factview voor Financials en CFO's 2018 (pdf)

Lees meer over Factview op factview.nl

Software