Afgelopen 4 oktober stond Planning Company met haar Financial Intelligence systeem Factview op de beurs van Financial Systems, georganiseerd door Alex van Groningen, in de Loods Nijkerk.

 

 

Dagmar van Eijs, directeur van Planning Company en tevens bedenker en maker van Factview, was uitgenodigd als panellid voor de ‘Big Data’ Village sprekerssessie om zijn mening te geven over de betekenis van Big Data voor bedrijven. In de discussie kwam duidelijk naar voren dat tegenwoordig alles om data draait en dat alleen met de juiste interpretatie ervan, Big Data informatie kan opleveren. Alleen daarmee kan men anticiperen op marktontwikkelingen en omgevingsfactoren voor de toekomst. “Het gaat niet alleen om de betrouwbaarheid maar vooral om de relevantie en voorspellende waarde van de data” aldus Dagmar van Eijs. “Dat is nodig voor het kunnen innoveren van businessmodellen. Het gaat erom om verbindingen te leggen voor nieuw inzicht. Daarvoor zijn wel eisen verbonden aan data, waaronder de kwaliteit van data. Het komt helaas vaker voor dat men denkt, dat bedrijven met vervuilde data werken. Om een voorbeeld te geven; we merken dit vaak bij financiële administraties, die juist een belangrijke databron vormen voor data analyse en onderzoek. Door vervuiling of incompleetheid geven die geen goed beeld van de realiteit. Financiële administraties worden vanuit verschillende bronnen gevoed en door financials ook handmatig bijgehouden. Als we met Factview data ophalen van bedrijven, wordt snel duidelijk waar en op welk niveau fouten zitten. Dit is echt een aandachtspunt voor finance en control afdelingen om continue te werken aan het verbeteren van de datakwaliteit. Dit reikt verder dan de administratie alleen. Juist ook om de gekoppelde systemen en achterliggende processen te kunnen verbeteren. Ik zie voor finance en control afdelingen hier nog een uitdagende rol liggen”.

 

Het team van Planning Company demonstreerde tijdens de beurs hoe Factview invulling geeft aan data control, reporting en forecasting en hierdoor veel werk uit handen kan nemen van financiële afdelingen van bedrijven. Volg ons op twitter en LinkedIn.