Planning Company werkt al meer dan 25 jaar voor directies, managers en bestuurders van uiteenlopende type organisaties en branches. Onze klanten zijn moderne veeleisende organisaties die werken onder voortdurende prestatie- en tijdsdruk. 

Veel van onze klanten hebben weinig tijd om uitgebreid discussies te voeren over de herkomst en betrouwbaarheid van cijfers. Er is geen tijd om te wachten tot ondoorgrondelijke Excel rapporten en overzichten de benodigde informatie opleveren. Onze klanten hebben behoefte aan glasheldere en betrouwbare informatie, die dusdanig overzichtelijk wordt gepresenteerd dat snel en optimaal inzicht wordt verkregen. Zo houden zij hun aandacht gericht op hun core business, het voeren van beleid met een juiste afweging tussen rendement en risico.

waarom planning company

Adviseurs

Onze adviseurs zijn oud- managers, bedrijfseconomen, bedrijfskundigen, en financieel adviseurs met hoogwaardige financiële- en organisatie kennis. Samen met een gespecialiseerd partnernetwerk ondersteunen wij ondernemingen en organisaties op financieel-en organisatieniveau.

Met onze aanpak sluiten we aan bij de wensen van de klant en brengen wij gewenste vernieuwing en noodzakelijke verandering tot stand. Bijvoorbeeld op het gebied van financieel inzicht, procesverbetering, informatievoorziening, onderlinge samenwerking, teamprestaties, visieontwikkeling, businessmodellen en strategie en beleid.

Maak een afspraak

Transparante informatie

Planning Company werkt voor de inrichting van de financiële informatievoorziening met het Financial Intelligence systeem Factview.

Dit geavanceerde informatiesysteem maakt financiële informatie transparant op basis van inzichtelijke analyses en rapportages. Onze klanten kunnen hiermeefinanciële processen controleren en geavanceerde forecasting toepassen op verschillende niveaus.

Meer over Financial Intelligence