Hoe overleef ik de volgende crisis?

Wil je als ondernemer en bestuurder succesvol zijn, ook in de toekomst, dan is het belangrijk dat je continu alert blijft en je beslissingen baseert op adequate informatie. Informatie waardoor je ziet welk beleid en welke maatregelen tot een gewenst resultaat leiden en welke juist niet. Informatie waarin je de toekomst centraal stelt, die betrekking heeft op je gehele organisatie en die vertaald moet worden naar financiële cijfers. Dat vinden veel ondernemers lastig. Het is makkelijker om te focussen op de gerealiseerde resultaten in de boekhouding en die te vergelijken met de begroting. Maar als daar steeds grotere verschillen te zien zijn, wát, of beter gezegd, hoé, ga je dat vervolgens aanpakken?

 

Wat is hiervoor nodig?

De ervaring die ik heb opgedaan met tientallen ondernemers, heeft me geleerd dat je dit het beste met een sparringpartner kan doen. Daarvoor heb je iemand nodig die je vertrouwt, die in staat is om jou én je business te begrijpen en daardoor de juiste vragen kan stellen, en die de uitkomsten kan vertalen in een solide financiële prognose. Dit vergt een investering in tijd en geld, maar hiervoor krijg je heel veel waarde terug, hoor ik terug van veel ondernemers. Echter, was het maar zo eenvoudig. De combinatie van genoemde eigenschappen is namelijk niet iedereen gegeven. Financiële prognoses zijn er in alle soorten en maten. Of vindt maar eens iemand die jou en je business echt begrijpt en strategisch en operationeel kan meedenken tot in de kleinste details. Om tot een toekomstbestendig businessmodel met bijbehorend plan van aanpak en een solide, complete, onderbouwde prognose te komen, is tweerichtingsverkeer, talent en vakwerk nodig. Visies, aannames, vaak vastgeroeste ideeën zijn onderwerp van gesprek en moeten beoordeeld of afgebroken worden. Het gaat om vragen en doorvragen en antwoorden kunnen beoordelen op financiële consequenties en deze in een haalbare tijdshorizon kunnen indelen.

Vertaal verwachtingen naar euro’s

Mijn tip is dat je dit het beste kan doen door je verwachtingen te vertalen naar activiteiten, naar een tijdschema en in euro’s. De vertaling in euro’s maakt hierbij duidelijk of de activiteiten en planning haalbaar zijn. Zo niet, dan moeten of de activiteiten of de tijdhorizon aangepast worden. Net zolang totdat er een financieel haalbare situatie ontstaat. Bij elke aanpassing moet er een nieuwe financiële berekening worden gemaakt, die aansluit op de actuele financiële situatie. Deze moet minimaal de winst- en verliesrekening, balans, kasstroom- en liquiditeitsprognose bevatten voor minimaal een maar liever twee of drie jaar. Dat is de perfecte manier om compleet overzicht te krijgen van de timing en integratie van alle bedrijfsactiviteiten.

Moed en openheid

Dat vergt moed en openheid van beide partijen. Alleen dan wordt duidelijk wat de strategie moet zijn. Die bovendien laat zien dat het financieel haalbaar is. Als dit proces niet goed doorlopen wordt, is het zonde van de tijd, het geld en de energie. Zo is bijvoorbeeld het separaat opstellen van cijfers alleen, of nog erger, deze gewoonweg doortrekken op basis van het verleden, volkomen zinloos. Corona toont aan dat het verleden werkelijk niets hoeft te zeggen over de toekomst. Dus is er werk aan de winkel!

Continu proces

Hoe goed je aanpak, financiële rapportages en risicomanagement ook is, het is een proces waarin je continu alert moet blijven en continu moet blijven observeren en leren. Iets dat vandaag nog niet bestaat, kan morgen ineens prominent aanwezig zijn. Dat hebben we – sterker dan ooit tevoren – gezien met de uitbraak van het coronavirus. Een aantal bedrijven pikten de signalen uit China en Italië op en zijn actie gaan ondernemen door bijvoorbeeld hun processen aan te passen of door extra inkopen te doen of zijn gaan nadenken over alternatieve handelswijzen. Andere organisaties hebben het onderschat en dachten dat alle commotie wel zou overdrijven. Zo zie je dus hoe je een voorsprong op kunt bouwen door ook nieuwe ontwikkelingen direct in je risicomanagement te betrekken.

Het onvoorspelbare minder onvoorspelbaar maken

Er zullen altijd zaken blijven die onvoorspelbaar zijn, maar je kunt ze wel minder onvoorspelbaar maken. Door de inzet van moderne managementinformatiesystemen kun je al je kpi’s en kengetallen voortdurend monitoren. En gespecialiseerde systemen bieden voorts de mogelijkheid om snel en gedegen kwalitatieve prognoserapportages te maken, waarmee de toekomst op basis van scenarioanalyses inzichtelijk kan worden gemaakt. Alleen de input hoeft dan nog maar te worden bepaald. Het afbreukrisico op verkeerde of foutieve berekeningen is daarmee geëlimineerd. De berekeningen maken snel de consequenties van aannames en trendbreuken en andere afwijkingen duidelijk. Zo ben je beter in staat om de impact van mogelijke veranderingen in te schatten en tot een vernieuwde en financieel haalbare strategie te komen. Snelheid in combinatie met betrouwbare uitkomsten is hierbij is van hoge prioriteit.

Brancheoverstijgend kijken om kansen te zien

Hoeveel negatieve impact de coronacrisis ook op de meeste bedrijven heeft gehad, we zien toch ook ondernemers die goed hebben gekeken naar wat er gebeurde en hebben ingespeeld op de ontwikkelingen. Zij hebben buiten hun normale blikveld gekeken en hun bedrijfsmodel opnieuw uitgevonden en hun kans gegrepen. Zo heeft scheepsbouwer Damen ShipYards, samen met drie andere bedrijven, een snorkelmasker getransformeerd tot een herbruikbaar masker voor medisch personeel dat coronapatiënten behandelt. De rechtbank Gelderland gaat zittingen behandelen in de schouwburg van Arnhem. Doordat de rechtbanken coronaproof zijn gemaakt is er minder plaats in de gerechtsgebouwen. Om toch meer zaken af te kunnen handelen, wijken rechters uit naar de nabijgelegen theaterzaal in het Stadstheater Arnhem. Hiermee is een oplossing bedacht voor beide organisaties. Zo zie je maar hoeveel moois er kan gebeuren als je bijvoorbeeld niet alleen kijkt naar je eigen branche, maar ook over muurtjes heen probeert te kijken.

Verder praten?

Wil je eens verder praten over dit onderwerp? Of ben je benieuwd hoe Planning Company en onze Financial Intelligence-oplossingen jou kunnen helpen de ontwikkelingen van je onderneming te beheersen? Wij helpen organisaties om sneller betere beslissingen te nemen met een positieve en maatschappelijke impact op resultaat, bedrijfsvoering, mensen en de maatschappij. Neem gerust vrijblijvend contact op via 085 – 0479 505 en vraag naar Dagmar van Eijs. Of mail me op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je bent van harte welkom.